معرفی، زندگینامه و وصیت نامه شهدای شهر شهیدان گمنام شوش دانیال علی نبینا و آله و علیه السلام

شوش دانیال، با سابقه ای کهن در علم و تمدم و ادب، و با شهرتی جهانی و آوازه ای بلند در ادیان ابراهیمی، و سابقه ای دیرین در مجاهدت و دفاع از فرهنگ اهل بیت علیهم السلام شناخته می شود. … ادامه