پدیدآوراحمد عابدی
ناشرزائر
چاپاول
محل انتشارقم - انتشارات زائر
تاریخ انتشار۱۳۹۱
شابک‎9789641801955‏
صفحات۵۴۴ صفحه

اثر حاضر استفتائاتی است که از مرحوم آیة ﷲ مؤسس شده است گرچه شاید امروز کسی مقلد ایشان نباشد ولی چاپ و نشر این کتاب از ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است زیرا گذشته از آنکه ادبیات و گفتمان فرهنگی و دینی آن زمان را مشخص می کند نوع اندیشه دینی یک قرن پیش را در میان متدینان ترسیم می کند. علاوه بر آنکه در این مجموعه استفتائاتی یافت می شود که هنوز بی نظیر است برخی از پاسخ هایی که در این کتاب آمده خود می تواند یک رساله اعتقادی به شمار آید و ارزش آن را دارد که به صورت کتاب جیبی مستقل منتشر گردد.
استفتائات در خصوص کیفیت تعامل مسلمانان با یهود و بهائیان و افراد جدیدالاسلام و منافقان از قسمت های جذاب این کتاب است. این کتاب شامل استفتائات تعدادی از مراجع و علماء بزرگ دیگر نظیر مرحوم آخوند خراسانی و سید کاظم طباطبایی هم هست.