پدیدآوراحمد عابدی
ناشرزائر
محل انتشارقم - زائر
تاریخ انتشار۱۳۸۹
شابک‎9789641801665‏
صفحات۳۲۳ صفحه

توجه به حرمت و کرامت انسان، تاریخی کهن و سابقه‌ای طولانی دارد. انبیاء و اولیاء الهی در طول تاریخ پرچمدار دفاع از آزادی و حریت و حفظ حقوق و کرامت انسان‌ها بوده‌اند. هرگز پیامبران الهی به دنبال ایجاد و تهیه اسباب زندگی سالم و انسانی و اخلاقی، فقط برای پیروان خود و تنها برای مؤمنان نبوده‌اند، بلکه هر پیامبری در مرحله اول به دنبال آسایش و رفاه و امنیت همه مردم، حتی کفار و مشرکین بوده و به تنظیم روابط انسانی و سالم بین همه مردم می‌اندیشیده، بلکه تلاش داشته‌اند تا محیطی امن حتی برای حیوانات ایجاد کرده که از ناحیه انسان‌ها آسیب و آزاری به آنان و بلکه به محیط زیست آنها وارد نشود.

با توجه به اینکه در هر کشور و جامعه‌ای معمولاً عده‌ای از مردم در معرض اتهام بوده و تنها به سلب برخی از حقوق آنان توجه می‌شود اما اینکه چه حقوقی برای آنها ثابت شده و مرم و مسئولان در برابر آنان چه وظایف و مسئولیتی دارند کمتر مورد گفتگو قرار می‌گیرد لذا بحث و تألیف از «حقوق متهم» ضرورت دارد.

متهمان، قبل از اثبات جرم یا پس از آن و نیز متهم در زندان، قبل از دستگیری و پس از آن، و در حال دستگیری و… چه حقوقی دارند؟

احکام و مقررات شرعی، چه مقدار از آنان حمایت می‌کند؟

مردم و پلیس و مسئولان قضائی، امنیتی و انتظامی در برابر متهمان چه وظایفی برعهده دارند؟

اثر حاضر برای پاسخ به سؤالات فوق تدوین شده است.