پرتوی از اندیشه های عرفانی و فلسفی امام خمینی(ره)

پدیدآوراحمد عابدی
ناشرزائر
چاپدوم
محل انتشارقم - انتشارات زائر
تاریخ انتشار۱۳۹۴
شابک‎9789648567571‏
صفحات۲۹۴ صفحه

گرچه اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و آثار ارزشمندی هم در این زمینه نگارش یافته است اما پیرامون مهمترین بُعد از ابعاد وجودی آن مرد بزرگ یعنی عرفان و معنویت و تهذیب نفس کمتر قلم زده شده است در حالی که امام در ابتکارات و نوآوری های عرفانی و ید بیضایی که در این فن داشته تنها با شیخ اکبر محی الدین بن عربی و بزرگ ترین چهره عرفان قابل مقایسه است.
اثر حاضر به ابعاد عرفانی و فلسفی حضرت امام می پردازد و پرتوی اندک از جمال و جلال عرفانی حضرت امام خمینی را به تشنگان معنویت اهداء می کند.
اسم اعظم، حجاب های نورانی و ظلمانی، انسان کامل از دیدگاه امام خمینی، ادب دعا، تأویل و اعجاز قرآن از منظر امام خمینی، استادان و آثار عرفانی ایشان، آراء فلسفی و اندیشه های اخلاقی عرفانی امام خمینی از جمله عناوینی هستند که در این کتاب پیرامون آنها بحث شده است.