پدیدآوراحمد عابدی
ناشرزائر
چاپاول
محل انتشارقم - انتشارات زائر
تاریخ انتشار۱۳۸۴
شابک‎9789648567229‏
صفحات۲۶۲ صفحه

تحلیل، تبیین، اثبات و دفاع عقلانی از گزاره‌های دینی مهم‌ترین وظیفه عالمان دینی و رسالت اصلی علم کلام به شمار می‌رود. زیربناهای فکر و اعتقادی در هر جامعه دینی مهم‌ترین اصل و مبنا برای استواری نظام دینی و عقیدتی تلقی می‌گردند و هیچ دشمنی نیز برای مردم و آزادی و امنیت آنان خطرناک‌تر از کسی نیست که در مبانی فکر و عقیدتی آنان تزلزل و تشکیک ایجاد نماید.

با توجه به اینکه در روایات فراوان قم ومردم آن ستوده شده‌اند که نشان دهنده اهتمام ائمه علیهم السلام به قم و باورهای دینی مردم این شهر است و به علاوه سیره مؤمنان رجوع به علمای قم در اعتقادات و فروع دین بوده و از طرف دیگر به بسیاری از علماء قم نسبت مشبه بودن و مجبره بودن داده شده است لذا لازم است که اصل نسبت تشبیه و تجسیم به علمای قم بررسی شود. تبیین درستی و نادرستی این نسبت و بیان عقاید علمای قم که مهم‌ترین پرچمداران عدل و توحید بوده‌اند، در مقابل پیروان بنی امیه که طرفدار جبر و تشبیه بوده‌اند، مهم‌ترین هدفی است که این کتاب دنبال می‌کند.

مسأله دیگر مسأله سهو النبی صلی ﷲ علیه و آله است آیا عصمت و علم غیب و معجزه برای پیامبر و ائمه علیهم السلام نزد علماء قم غلو بوده یا مراد و اعتقاد آنها با آنچه الآن شیعیان معتقدند یکی است؟

از طرف دیگر حمله‌های مکرر وهابیت از زمان ابن تیمیه تا به امروز به علماء قم اقتضاء می‌کند که به تبیین و دفاع از مکتب و بزرگان کلامی قم پرداخته شود و کتاب حاضر به نقد برخی از شبهات وهابیان پیرامون موضوع فوق پرداخته است.