عنوان دیگرزبان: عربی
پدیدآورمقدس اردبیلی
ناشردفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
ویراستمحقق: احمد عابدی
چاپاول
محل انتشارقم - مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
تاریخ انتشار۱۳۷۷
صفحات۵۸۴ صفحه

کتاب «تجرید الاعتقاد» تألیف خواجه نصیرالدین طوسی از مهم ترین کتاب های کلامی شیعه است که از همان آغاز مورد توجه موافق و مخالف قرار گرفت و علماء شیعه و اهل سنت به شرح، تحشیه، ترجمه و تدریس آن پرداختند. از جمله شارحان اهل سنت این کتاب علاء الدین قوشچی است او در شرح خود به دفاع از مذهب خود پرداخت و ادله خواجه در تبیین و دفاع از تشیع را جواب داد، شرح قوشچی به «شرح جدید» معروف است.
مقدس اردبیلی فقیه، متکلم و زاهد شیعی هم به دفاع از مذهب شیعه پرداخت و دلیل‌های قوشچی را جواب داد، گرچه بیشترین بحث این کتاب راجع به امامت و دفاع از ولایت اهل بیت علیهم السلام است اما در سایر مباحث الهیات کلام هم (خداشناسی، نبوت، معاد) بین شیعه و اهل سنت اختلافاتی است که مقدس اردبیلی پیرامون آنها هم به بحث و دفاع از حق پرداخته است.