پاسخ به ۲۱ سوال اعتقادی و فلسفی

پدیدآورعلامه سیدمحمد عصّار
ناشربوستان کتاب قم
ویراستتصحیح و تحقیق: احمد عابدی
چاپدوم
محل انتشارقم - بوستان کتاب
تاریخ انتشار۱۳۸۷
شابک‎9789645488008‏
صفحات۶۰۰ صفحه

روزی، نامه‌ای به دست مرحوم عصار می‌رسد که در آن ۲۱ سؤال اعتقادی ذکر شده. وی سؤال‌ها را پاسخ داده و نام آن را (پاسخِ نامه) می‌گذارد. این کتاب، حاصل آن سؤال و جواب‌هاست که مشحون از آموزه‌های دینی و معارف ناب حِکَمی است.

روش ایشان در این کتاب روش فلسفی صرف یا استدلال کلامی و یا ذوق عرفانی نبوده و از همه اینها پرهیز دارد. ایشان روش خود را (معرفة بالنورانیه) معرفی می‌کند که در این کتاب به تبیین این نوع معرفت و راه‌های حصول آن پرداخته است. روش مرحوم عصار برعلمی است که نوعی کشف و شهود و الهام الهی در آن وجود داشته است، یعنی علمی که هم به تهذیب نفس نیاز دارد و هم به فکر و تأمل و استدلال.

کتاب پاسخ نامه افزون برآن که یک کتاب توحیدی است موضوعات معارف و تفسیر و اخلاق و شرح و تفسیر روایات نیز به صورت گسترده در آن بحث شده است.

بیان معنای قاعده الواحد، معنای (جف القلم بما هو کائن) جبر و اختیار، مزیت دین اسلام، حقیقت اسلام، وجه اعجاز قرآن و کیفیت معراج جسمانی و شق القمر از جمله سؤالاتی است که در این کتاب پاسخ داده شده است.