ترجمه و شرح رساله زیارة القبور فخر رازی
پدیدآورتألیف و تحقیق احمد عابدی
ناشرزائر
چاپاول
محل انتشارقم - انتشارات زائر
تاریخ انتشار۱۳۷۶
صفحات۱۳۸

احترام به بزرگان و رهبران دین در نهاد و سرشت هر شخص متدین و آزاده­ای وجود دارد، به این جهت پیش از اسلام و پس از آن همیشه قبور صالحان و اولیای الهی مورد توجه خاص و زیارت مردم بوده است و تا قرن یازدهم هجری در این مسأله هیچ اختلافی بین شیعه و اهل سنت وجودنداشته است و هر دو کتاب­ها و رساله­هایی در این موضوع نگاشته­اند . برخی از این آثار به جنبه­های نقلی مسأله پرداخته و تعداد انگشت­شماری نیز به بحث­های عقلی آن پرداخته و با نگاهی فیلسوفانه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده­اند یکی از این آثار رساله ارزشمند « زیارة القبور » فخر رازی است این رساله از آن جهت که مؤلفش سنی مذهب و امام المشککین بوده و در هر مسأله عقلی دچار شک و تردید شده اما در این مسأله هیچ تردیدی به خود راه نداده و آن را مورد بحث عقلی و فلسفی قرار داده است از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در قرن یازدهم هجری محمد بن عبدالوهاب پدید آمد و در شک و تردید گوی سبقت را از فخر رازی ربوده و این مسأله را مورد انکار قرار داد و تصور نمود که زیارت قبور از اختصاصات شیعیان است شاید اگر او این رساله را که از دانشمندان بزرگ خودشان است دیده بود گرفتار این انحرافات نمی­گردید.

فخر رازی در این رساله مختصر ده برهان بر اثبات و تجرد نفس ناطقه اقامه می­کند و بقاء نفس را با هلاک بدن اثبات می­کند و در پایان فواید زیارت قبر را که هم فایده به زائر و زیارت­کننده و هم فایده به زیارت­شونده است را بیان می­کند.

اثر حاضر علاوه بر تحقیق رساله به ترجمه آن هم پرداخته و بعد شرح و تعلیقات نسبتاً مفصلی بر این رساله نگاشته است ، هدف از تألیف این رساله و اهمیت آن، زیارت قبور از نظر آیات و روایات، حکم فقهی زیارت قبور، زیارت قبور در آثار فیلسوفان از جمله مطالبی است که در شرح این رساله مورد بحث قرار گرفته­اند.